Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 mars, 2023 - 14:23Uppdaterad: tisdag, 14 mars, 2023 - 14:26

Färsk utredning från Geologiska forskningscentralen visar att grundvattenkartan måste ritas om

Geologiska Forskningscentralen GTK, har under åren 2019 till 2022 genomfört utredningar av tidigare klassificerade grundvattenområden, samt potentiella nya sådana områden på Åland.

– Nu försvinner de flesta av våra tidigare jordbaserade grundvattenområden och det blir bara några få kvar, säger Susanne Vävare, vattenbiolog vid Ålands landskapsregering.

Det kommer att placeras ut nya observationsrör som kommer att övervakas mer frekvent, så kontrollen blir mer omfattande och bättre nu menar hon.

– Man ska komma ihåg att våra skyddade grundvattentäkter fungerar som en dricksvattenreserver utifall våra sjöar och vattentäkter blir kontaminerade i en krissituation.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »