Publicerad: måndag, 24 juni, 2019 - 12:45Uppdaterad: tisdag, 25 juni, 2019 - 14:15
  • Emelie Karlsson karterar vattensalamandrar på Espholm, foto Rasmus Lindqvist
  • Larv av vattensalamander, foto Rasmus Lindqvist.

Emelie Karlsson har koll på vattensalamandern

Vad är vattensalamandern för djur och varför är det bra om den mår bra i våra dammar och våtmarker? Det får man reda på ikväll i Stadsbiblioteket då biologen Emelie Karlsson föreläser om sin salamnderkartering på Åland.

Den större vattensalamandern är ett gåtfullt litet stjärtgroddjur som finns i de östra delarna av Finland och på Åland. Sitt namn till trots lever den större delen av sitt liv undangömd på land. Vad den pysslar med då är något som inte ens forskare riktigt kunnat utröna, men under vår och försommar vandrar vattensalamandrarna från sina övervintringslokaler till småvatten, dammar och hällkar, där de tillbringa ett par veckor under leken. Det är just där i dammen som man kan lyckas få syn på denna charmiga ”vattenödla”.