Publicerad: tisdag, 21 november, 2017 - 10:21
  • Fanny Henriksson var en av eleverna som deltog i diskussionen. Foto: Tomas Tornefjell
  • Danielle Lindholm från Rädda Barnen. Tomas Tornefjell
  • Diskussion pågår. Foto: Tomas Tornefjell

Elevers synpunkter om skolan lyftes

Mobbning, grovt språk och att pojkar och flickor behandlas olika. Det är några av de problem som lyftes fram när en grupp högstadieelever fick diskutera grundskolan på Åland med representanter från landskaspregeringen och Rädda Barnen.

Diskussionen, som ordnades för att uppmärksamma barnkonventionens dag var också en del av arbetet med den nya grundskolelagen. Avdelningschef Rainer Juslin säger att han fick med sig många värdefulla synpunkter från eleverna.