Publicerad: onsdag, 3 juni, 2015 - 12:44Uppdaterad: måndag, 19 september, 2016 - 10:18

De nyttiga bina

I vårsäsongens sista Djur och natur handlar det om de nyttiga bina! Bina ger oss inte bara honung, nej långt därifrån! De sköter om pollineringen av våra fruktträd och bärbuskar och med binas hjälp garanteras också mångfalden av blommor i markerna med mycket mera! Djur och Natur-patrullen bestående av experterna Anki Johansson och Jörgen Eriksson samt programledaren Anki Karlsson hälsar idag på hos biodlaren Torbjörn "Totto" Eckerman för att prata om bin!