Publicerad: tisdag, 2 juni, 2020 - 14:46Uppdaterad: tisdag, 2 juni, 2020 - 14:47
  • Bilden är arrangerad

Brottsofferjouren har utökade öppettider

Sedan början av april har Brottsofferjouren utökade öppettider för att ta emot samtal och det sammanföll till en del med att hela coronasituationen startade.

Men enligt Nathalie Wingren på servicestället i Vasaregionen och på Åland beror det ökade behovet inte enbart på det som coronan medfört.