Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 september, 2021 - 11:30

Bomarsundssällskapet vid ett vägskäl

Vad ska Bomarsundssällskapet göra när besökscentret i Bomarsund står klart? Det är en fråga som sällskapets styrelse tänker lyfta i samband med årsmötet som hålls i slutet av denna månad.

Sällskapet grundades 2003 och sedan dess har det arbetat oförtrutet med att sprida kunskap om Bomarsundstiden och för att skapa opinion för ett besökscenter. Nu är centret på väg att förverkligas i landskapets regi och Bomarsundssällskapet har antingen kommit till vägsände eller till ett vägskäl vad framtiden beträffar. Folke Karlsson är sällskapets ordförande och Gomorron åkte till Rangsby i grannkommunen Saltvik för att träffa honom och höra vilka funderingar sällskapert har inför framtden.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »