Publicerad: måndag, 4 juni, 2018 - 12:46
  • Sofia Enholm och Simon Holmström från Ålands Natur och Miljö. Foto: Kjell Brändström.

Ålands Natur och Miljö har flyttat

Ålands Natur och Miljö håller just nu på att flytta. Tidigare har föreningen huserat i Sjökvarteret men från och med nu ska verksamheten drivas från centrum.

- Den nya lokalen är större och mer ändamålsenlig, berättar Simon Holmström kansliledare på Ålands Natur och Miljö.

Även hållbarhetsaspekten av flytten är viktig berättar Holmström, nu får man till exempel grön el.

Den nya lokalens storlek är också bra då föreningen ordnar medlemsträffar - nu får fler personer plats.