Publicerad: fredag, 27 mars, 2020 - 14:19Uppdaterad: fredag, 27 mars, 2020 - 14:20
  • Kommundirektör John Wrede. Arkivfoto: Rebecca Björkholm

Wrede informerar om corona-läget på Brändö

Brändö kommun står för kostnaderna kring matvaruleveranser till personer i riskgrupper.

Kommunen har också skickat ut information kring undantagstillståndet till både invånarna och de som besöker kommunen. Där påminns man att följa rekomendationen med att hålla sig hemma 14 dagar efter resa från fastlandet.
Vi har pratat med kommundirektören John Wrede om corona-läget på Brändö.