• Minnessten vid Folkhögskolan. Foto: Felix Qvarnström
  • Jubileumsfesten hölls vid Ålands Folkhögskola. Foto: Felix Qvarnström
Ålandsrörelsen 100 år del 1 20170821
Ålandsrörelsen 100 år del 2 20170821
Ålandsrörelsen 100 år del 1320170821
Publicerad: måndag, 21 augusti, 2017 - 15:38, uppdaterad: måndag, 21 augusti, 2017 - 15:40

Ålandsrörelsen 100 år

Den 20 augusti var det stor jubileumsfest på Ålands Folkhögskola, detta för att fira att det var 100 år sedan Ålandsrörelsens första möte hölls på samma plats.

Den 20 augusti var det 100 år sedan frågan om Ålands återförening med Sverige första gången lyftes på bordet under ett möte med kommunala förtroendevalda på Ålands folkhögskola.

Två frågor stod på dagordningen vid mötet: det mest akuta var att lösa problemet med de allt mer demoraliserade ryska trupperna som sågs som en plåga av den faståländska befolkningen, den andra var mer långsiktig: nämligen att närma sig Sverige med en begäran om återförening med det svenska riket. Mötet hade föregåtts av ett antal hemliga möten i en mindre krets - nu var fjorton kommunalmän från hela fasta Åland, undantaget Lumparland, samlade och de enades om att skicka en deputation till Sverige med en sådan begäran. Drivande krafter för Ålandsrörelsens tillkomst var dels Carl Björkman och en krets kring honom, men inte minst jägarkuriren Nandor Johansson Stenlid, som också blev den som tog sig över till Sverige senare under hösten med skrivelsen.

Jubileumsfesten anordnades av Finströms kommun och Landskapsregeringen och talmannen och lantrådet var med på festen. Dan Nordman, lektor i historia höll tal.