Publicerad: fredag, 24 maj, 2019 - 08:52Uppdaterad: fredag, 24 maj, 2019 - 12:23
  • Camilla Gunell och Anton Nilsson debatterade. Foto: Nina Smeds.

Nilsson och Gunell oense om klimatskatt

Camilla Gunell skulle gärna se en europeisk klimatskatt där de inkomna skattepengarna går mot utvecklingen av biobränslen och annan klimatsmart teknologi, medan Anton Nilsson, trots att han kandiderar för ännu hårdare utsläppskrav, motsätter sig att en sådan europeisk skatt skulle börja lyftas på Åland.

Det framkom under den valdebatt som Ålands radio igår sände mellan de två Europaparlamentskandidaterna.
- Systemet med utsläppsrätter har inte fungerat bra och jag tror de flesta håller med om att de måste göras om. Utöver dem skulle skatteinstrumentet kunna användas för att få in uppskattningsvis 27 miljoner euro årligen som kunde investeras i olika lösningar, säger Gunell.
Nilsson menar om man ger EU skattebehörighet för klimatsyften skulle denna behörighet även kunna bli giltig för andra former av beskattning, något han motsätter sig med motiveringen att skattefrågor bör förbli nationella och regionala kompetenser.