Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 18 juni, 2021 - 16:33Uppdaterad: onsdag, 23 juni, 2021 - 18:46
  • Veckans djur
    Bålgeting och mätsticka. FOTO: Jörgen Eriksson
  • Veckans djur
    Bålgetingar FOTO: Jörgen Eriksson

Vespa crabo - bålgeting

Naturrutans Jörgen Eriksson berättar om bålgetingen

Bålgetingen är inte giftigare än vanliga getingar, trots sin storlek. Den är den största samhällsbyggande getingen i Europa. Bålgetingen äter större och mindre insekter, även andra getingar och tambin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »