Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 9 augusti, 2022 - 16:21Uppdaterad: tisdag, 9 augusti, 2022 - 16:21
  • Foto: Mercedes Urbano Winqvist och Liz Lindvall

100 vägar som ledde till Åland

Under pandemin fick Mercedes Urbano Winqvist, som själv kommit till Åland från Spanien, en idé om att sammanställa liknande historier i en bok.

- Åland har invånare som är av 94 olika nationaliteter, och ungefär tio procent av de åländska kvinnorna är födda någon annanstans än här, i Sverige eller i Finland, säger hon.

Boken, som heter Med Doft av 100 Kryddor, har sammanställts av henne och Liz Lindvall, och inkluderar kvinnor från 40 olika länder.

- Jag är en av dem, och med flit skrev jag ner min egen berättelse innan jag hade läst någon av de andra. Många är förstås väldigt olika, när man ser till anledningarna bakom varför de kommit hit men det var många som delade min upplevelse av hur det var att komma hit, säger Mercedes Urbano Winqvist.

Titeln kommer ifrån att alla de som bidragit med sin berättelse fått svara på vilken deras favoritkrydda är, och också bidra med antingen ett recept eller en dikt som finns med i boken.

- Tanken var att kryddor och mat är något som är väldigt starkt förknippat med vår upplevelse av ett hem, både det vi kommer ifrån och det vi kanske hittar senare, säger Liz Lindvall.

Boksläppet sker på Emmaus under Kulturnatten, i samband med en paneldiskussion tillsammans med några av de kvinnor som finns med i boken.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »