• Jan Kahlroth. Foto: Josefina Jansson.
  • Sven-Anders Eriksson
Dokumentär: Finlandskabeln
Publicerad: tisdag, 29 maj, 2018 - 15:40

Dokumentär: Finlandskabeln

Projekt Finlandskabeln tog 10 år att genomföra och kostade sist och slutligen 128 miljoner euro. Reserven som ger oss el om något skulle hända med Sverigekabeln.

I dokumentären tittar vi närmare på hur arbetet gick till och varför man gjorde dom val som vi står med idag. Och vi hör vad nästa steg för kabeln är. Vi har inervjuat Jan Kahlroth som var VD på Kraftnät Åland fram till den 9 april 2018 och projektledaren för Finlandskabeln Sven-Anders Eriksson, som idag är pensionerad.