• Solveig Mörn Foto: Peter Grönholm
  • Mirja och Sten Grönqvist
  • M/S Irma
Åländska berättelser - Sista mötet:
Publicerad: måndag, 16 september, 2019 - 12:05, uppdaterad: måndag, 9 mars, 2020 - 13:22

Åländska berättelser: Sista mötet

Lastfartyget M/S Irma förliste hösten 1968. Alla ombord omkommer och bland dem åtta medlemmar ur ägarfamiljen Grönqvist. Innan avresan hälsade Mirja och Sten Grönqvist tillsammans med sin 2-årige son Kim på barndomsvännen Solveig Mörn i Åbo. Åländska berättelser handlar om det sista mötet. Redaktör är Peter Grönholm.