Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 januari, 2024 - 13:24Uppdaterad: torsdag, 11 januari, 2024 - 13:24

Det var glasklart att ÅRTV inte producerade Steel FM-hjälpen

Svar på Nya Ålands ledare 4.1.2023

William Stenius ifrågasätter i Nya Ålands ledare 4.1.2024 ÅRTV:s beslut att låna Ålandskanalen till Steel FM-hjälpen. Vi vill tacka honom för att han sakligt lyfter fram grunderna för beslutet: att det inte föreligger några rättsliga hinder, att det tydligt markerades i sändningen att kanalen överlåtits tillfälligt till Steel FM, att Steel FM utsett en ansvarig utgivare för sändningen.   

William Stenius menar att arrangemanget innebar reklam i public service. Resonemanget bygger på att han betraktar kanalplatsen som sådan som public service, oberoende av om där sänds en testbild, egenproducerade program eller myrornas krig. Det är nog att stirra sig lite blind på det rent tekniska. Inte är 24 sidor papper heller automatiskt en journalistisk dagstidning. Beroende på vad man tycker på sidorna kan de också vara ett reklamblad, en politisk pamflett eller inslagspapper för fish and chips.  

Det centrala är alltså att titta på innehållet, hur innehåller är paketerat, vem avsändaren är och vilka syften avsändaren har.  

Ålandskanalen kan förstås inte lånas ut lättvindigt, men vad gäller sändningarna den 29 och 30 december kan det inte ha undgått en enda tittare vem avsändaren var, och att det inte var frågan om public service.  

Att ÅRTV lånade ut kanalplatsen (gratis) var vårt sätt att bidra till en god sak. Men det var uttryckligen inte ÅRTV:s sändning i en redaktionell mening.  

  

Sedan är det riktigt att Ålandskanalen är underutnyttjad, och att resurser saknas för en regelrätt linjär tv-produktion av den omfattning och kvalitet vi kan se på till exempel SVT eller Yle. Så visst kan det vara rimligt att diskutera hur Ålandskanalen ska utnyttjas i framtiden, givet de förutsättningar som finns på Åland.  

Det är för övrigt ÅRTV:s styrelse som (enhälligt) fattat beslutet om att möjliggöra kanallånet vid årsskiftet, och bolaget vill inte utesluta liknande arrangemang i framtiden om vissa kriterier på till exempel allmännyttighet uppfylls. ÅRTV:s ansvariga utgivare har sista ordet om arrangemang som dessa, och erbjöd de facto såväl Nya Åland som Tidningen Åland kanalutrymme för debatter inför lagtingsvalet 2023. 

Slutligen är det riktigt och viktigt att konstatera att public service ska vara reklamfritt. Därtill kan det vara klokt att fråga sig varför det är viktigt? Det är något av ett missförstånd att reklamförbudet i public service handlar om att bekämpa konsumism, eller att public service är mot reklam överlag eller ska skydde befolkningen mot kommersiella budskap. Snarare handlar reklamförbudet om att public service-journalistiken ska vara ekonomiskt oberoende av annonsörer, som en motvikt till privata medier som oftast är det. Med det menar vi inte att redaktioner i privata mediehus generellt skulle vara mottagliga för påtryckningar från företag som annonserar hos dem, men det är viktigt för mediefältet och journalistiken som helhet att det finns public service-bolag som överhuvudtaget inte har den typen av bindningar.   

Det oberoendet har för ÅRTV:s del inte äventyrats av att Ålandskanalen gratis överläts till en insamling till förmån för Ålands cancerförening.  

  

Fredrik Sonck, vd ÅRTV  

 Heidi Grandell-Sonck, ansvarig utgivare ÅRTV 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »