Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 28 mars, 2023 - 16:07Uppdaterad: tisdag, 28 mars, 2023 - 16:09

Svar på Jonas Bladhs ledare i Ålandstidningen 27.3 

Roligt att Ålandstidningens ledarskribent Jonas Bladh aktivt tar del av den journalistik Ålands radio producerar. Jag vill också tacka för diskussionsöppningen, det är välkommet med en sund och initierad debatt om vad public service på Åland är och skall vara. 

Bladh har noterat att vi lägger mer vikt vid vad vi skriver på vår webbsida. Texterna är inte längre så kallade överskrifter för vad lyssnaren väntas höra i ljudinslaget kopplat till artikeln, utan snäppet mer ingående än så, dock ändå betydligt mer sparsamt hållna än de flesta tidningstexter. Med något enstaka undantag skulle den absoluta majoriteten av artiklarna betraktas som korta eller mycket korta i en dagstidning. 

Bladh skriver att antalet artiklar helt utan länk till ett ljudinnehåll ökat. Det är inte min uppfattning. Ibland kan ljudinnehållet publiceras med någon timmes fördröjning. 

Som Bladh antyder är den mediala mångfalden utan tvekan ett åländskt trumfkort, och public service måste i sitt agerande ta viss hänsyn till privata mediers verksamhetsmöjligheter. Samtidigt behöver public service förhålla sig till en medial verklighet där i synnerhet yngre publiksegment är allt mer fjärmade från lineär radio och tv, i sin traditionella bemärkelse. Public service-förpliktelsen - strävan att nå ut till alla - kvarstår. 

Hänsynen mot privata medier måste alltså också vägas mot ålänningarnas rätt att få valuta för pengarna de erlägger i medieavgift. ÅRTV behöver betjäna även den publik som av olika anledningar är svår att nå via analoga och digitala radiosändningar. Att uppfyllelsen av public service-uppdraget på 2020-talet i viss mån förutsätter att vi arbetar med text hoppas jag på förståelse för. Även om vi i huvudsak är inriktade på att producera ljud behöver vi i text ge publiken en bättre uppfattning om den journalistik vi verkligen producerar.  

Bladh skriver också om ÅRTV:s finansiering. Här vill jag påminna om att en väsentlig del av medieavgiften går till att betala för utsändning av finska och svenska tv- och radiokanaler på Åland. Räknad per capita är ÅRTVs finansiering väldigt anspråkslös jämfört med närregionerna. 

Ytterligare har Bladh noterat titelbytet. Titeln redaktionschef är en kvarleva från tiden då kanalen var en del av Rundradion, med en ytterst ansvarig chefredaktör i Helsingfors. Efter 26 år som självständig kanal var det på tiden med detta förtydligande. Chefredaktör är heller ingen titel förbehållen pressen utan helt vedertagen också inom etermedia. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »