Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 november, 2023 - 14:08Uppdaterad: måndag, 27 november, 2023 - 14:18

Faktum är att Ålands Radio är försiktiga med text på webben 

ÅRTV:s vd Fredrik Sonck svarar ledarskribenterna Anna Björkroos, Jenny Schumeister och Daniel Dahlen i Nya Åland och Tidningen Åland 27.11.2023.

Jag är helt enig med ledarskribenterna i Nya Åland och Tidningen Åland 27.11: medial mångfald är något att värna om. Däremot vore det viktigt att erkänna att frågan om public service och text på webben är komplex och att de båda ytterlighetsståndpunkterna – helt fria tyglar eller totalförbud – är problematiska. 

Det måste finnas en medelväg som både uppfyller publikens legitima förväntningar på public service-journalistik anpassad för en digital samtid och visar en viss hänsyn mot privata medier. 

En sådan medelväg vandrar ÅRTV i dag.  

Ledarskribenterna hänvisar till en krönika jag skrev i HBL 2019, men den måste läsas i ljuset av det den polemiserade mot, det vill säga Svenska Yles extremt omfattande textjournalistik på 2010-talet med många långa nyhetsartiklar, personligt hålla kolumner och omfattande reportage. Alltså en publiceringsverksamhet som över huvud taget inte är jämförbar med ÅRTV 2023. (Finland stramade åt Yles textpublicering för ett par år sedan, men visade samtidigt förståelse för att Yle i någon mån också behöver publicera text). 

 
ÅRTV lägger fortfarande bara en bråkdel av resurserna på text, och så gott som allt vårt webbinnehåll har en direkt koppling till en oftast ambitiösare audio- eller videoprodukt. Fler poddsatsningar finns i planerna och vi har en intern policy om textlängder på max 1 500 tecken, vilket i tidningssammanhang motsvarar en lång notis. Den absoluta lejonparten av Nya Ålands och Tidningen Ålands kvalitetsjournalistik publiceras i betydligt längre format. 

För att ge allmänhet och beslutsfattare en lödigare bild, vill jag vidga den nordiska jämförelse som ledarskribenterna påbörjat. Följande observationer är gjorda på nordiska public service-bolags webblatser (ingångssidorna) måndag morgon 27.11. 

Gör gärna om spaningen, den som vill. Det går nog inte att komma till någon annan slutsats än att ÅRTV hör till det återhållsamma gänget i fråga om text på webben.  

Men också ÅRTV behöver möjligheten att nyttja text, annars riskerar åländsk public service att sakta men säkert dö sotdöden, att allt mer fjärmas från den verklighet där publiken rör sig ett digitalt medielandskap där text, bild och ljud ofta flyter ihop. Det vore i så fall också en förlust av mångfald.  

Medieavgiften som finansierar public service är obligatorisk, och därför har ålänningarna rätt att förvänta sig att vi vinnlägger oss om att så kostnadseffektivt som möjligt nå ut till så många som möjligt.

Fredrik Sonck 
vd ÅRTV

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »