Program

Åland idag
Svenskar har fått en lite oväntad pariastämpel i Norden. Om det pratar Sveriges generalkonsul Claes Hammar i Åland idag.
Åland idag
Sussi Holmström i Saltvik, Kvarnbo som står bakom bolaget Sussis Taxi har inte upplevt något liknande under sina 30 år i branschen.
Åland idag
Det har funnits bra information om corona även på andra språk än svenska.
Åland idag
Landskapsregeringen har överlag hanterat krisen väl men de ekonomiska stödåtgärderna är otillräckliga.
Gomorron
Ålands Marthadistrikt har börjat dela med sig av tips och recept som kan hjälpa i vardagen under undantagstillståndet.
Gomorron
EU-projektet En säker hamn börjar med coronainformation på olika språk över nätet.
Åland idag
Tidigare i Åland Idag har vi hört lärare och elever berätta om den distansundervisning som sker runtom på Åland. I dag följde vi upp det med att höra en förälder.
Gomorron
I mars började Lemlands bibliotek med hemkörning av böcker till följd av den rådande situationen, men, det svänger snabbt och nya direktiv kommer hela tiden.
Gomorron
För att få reda på mer detaljer kring hur företagen i det åländska näringslivet har det och coronavirusets effekter har Åland näringsliv gjort en enkät bland sina medlemmar.

Sidor