Åland idag

Sympatistrejker ur historiskt perspektiv

Sympatistrejker ur historiskt perspektiv:
Åland idag
Poststrejken och den tillhörande sympatistrejken från bland annat Sjömansunionen fortsätter. Vi träffar Henrik Lagerberg, pensionerad fackombudsman, för att reda på mer kring sympatistrejker genom historien.

Färre ickeålänningar studerar på Åland

Utomåländska studerande minskar på högskolan
Åland idag
ÅSUB presenterade nyligen en rapport som visade att antalet studerande med annan hemort än Åland minskar på Högskolan.

Förståelse avgörande för dementa

Från demensföreningens föreläsning
Åland idag
"En förstående omgivning är avgörande för personer med kognitiv svikt/demens". Det var rubriken för en föreläsning som i dag ordnades av Demensföreningen på Åland.

Så farligt är 5G

Fredrik Tufvesson:
Åland idag
Det finns inga studier som visar att 5G-strålning är farlig. Det säger Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem vid Lunds tekniska universitet. Siffrorna talar sitt tydliga språk: Mikrovågsstrålningen du får i dig utomhus är normalt en miljon gånger starkare än exempelvis en router för 5G, så låga effekter handlar det om.

Panelen i Ålands radio

Panelen i Ålands radio:
Åland idag
Hur ska vi få fler kvinnor i e-sporten? Ska Åland satsa på E-sportsgymnasium? Och det här med smarta glasögon, är det verkligen någonting?

Sjökvarterets nya vd om sin första tid

Ann-Christin Karlsson intervjuar Mikael Kraft (ur Åland idag)
Åland idag
Mikael Kraft har varit Sjökvarterets nya vd i ungefär två veckor.

Manifestation ska belysa kvinnors utsatthet

Lyssna på intervjun med intiativtagarna till #rättslösaåland, Sofia Enros och Lena Nordman
Åland idag
På måndag kommer en manifestation att äga rum i Mariehamn för att belysa kvinnors utsatthet i samhället.

Allt om tunnlar

Otto Hojar och Hans Holmström:
Åland idag
Att bygga en tunnel mellan Föglö och fasta Åland har det talats om i många år. Frågan har utretts, landskapet har provsprängt, markägare har tillfrågats och planerna har lagts på hyllan. Flera gånger. Nu är det aktuellt igen, Centern lovade inför valet att man åtminstone ska utreda tunnelfrågan igen.

Sidor