Publicerad: onsdag, 12 februari, 2014 - 14:15Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:38

Yrkesgymnasiet lockar flest nior

De stora näringarna sjöfart och turism prioriteras inte högt bland elever som i vår ska söka till gymnasialstadiet. Enligt en försöksansökan som genomförts har endast 20 elever valt sjöfart och 15 hotell- och restaurangbranschen som sitt första alternativ trots att antalet platser är dubbelt fler. Den nya VVS-linjen samt byggteknik, som vardera har 16 platser, har endast fem respektive sex elever som första alternativ. Linjerna för el- och datateknik samt samhälleliga och sociala sektorn verkar däremot få fler sökande än det finns platser. Gyrid Högman, förvaltningschef på Ålands gymnasium gästade Åland idag och kommenterade resultatet. Hon intervjuades av Hasse Persson-Bru.