Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 4 mars, 2021 - 17:29Uppdaterad: torsdag, 4 mars, 2021 - 17:39

Viking Line: Revisorers utlåtande låter värre än det är

Att det inte går bra för kryssningsrederier under pandemin är förstås välkänt.  Bland andra Viking Line har det besvärligt just nu. I går kom bolagets bokslut, och koncernen redovisar en förlust på 49,3 miljoner euro. Personalstyrkan har minskat med drygt 800 årsarbeten, och löneutbetalningarna har minskat med en tredjedel - alltihop siffror som illustrerar en tuff verklighet.

Men det är kanske revisorsberättelsen som oroar mest. Där påpekar man att Viking Line arbetar med att få till amorteringsstopp hos sina kreditorer, att man alltså inte kan, eller åtminstone helst låter bli att, betala sina lån.

Det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, skriver revisorerna, som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Det låter illa. Men det där är bara standardskrivningar som inte betyder så mycket, menar bolagets vd Jan Hanses. Du hör honom i inslaget ovan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »