• Henrik Ringbom: Professor, docent och specialist på sjö- och havsrättsfrågor
Om lagar och regler i Östersjön från Åland idag
Publicerad: tisdag, 11 december, 2018 - 17:28, uppdaterad: tisdag, 11 december, 2018 - 17:28

Vem bestämmer om Östersjön?

Östersjön tillhör nio olika länder, och därmed också både EU- och Nato-länder. Det innebär en massa olika miljöregler för delar av Östersjön. Behövs det en ny mellanstatlig samarbetsorganisation för vårt hav - eller finns det redan ..?

Om man håller sig längs kusten och seglar från Göteborg till S:t Petersburg kan man, om man vill, segla genom danska, tyska, polska, ryska, litauiska, lettiska, finska och estniska vatten. Gör man en liten sväng runt Gotland får man guppa på svenska vågor också. Ytterligare en sväng och man kan segla en stund i Åländska vatten.

Så nio olika länder, tio olika lagstiftande församlingar, plus EU och FN via organisationen IMO.

Östersjön är kanske världens mest reglerade havsområde.

Henrik Ringbom är professor vid universiteten i Oslo och Tromsö och docent vid Åbo akademi - och specialist på sjö- och havsrättsfrågor. Han gästade tisdagens Åland idag för att ge en bild av det juridiska läget kring miljöstyrning i östersjöregionen.