Publicerad: onsdag, 23 januari, 2019 - 17:42Uppdaterad: onsdag, 23 januari, 2019 - 17:44
  • Håkan Lindén vid Ålandsvägen i samband med renoveringen.

Vart tog asfalten vägen?

Sune Axelsson och Böge Holmberg har räknat fram hur mycket asfalt det borde ha blivit om stadens projektplan hållit måttet, siffror som orsakat kraftiga reaktioner. I dag bemötte projektledaren Håkan Lindén anklagelserna.

Mariehamns stad begick minst två misstag när etapp 1 av Ålandsvägenombyggnaden planerades. Först gjorde man inga provborrningar i vägbanan för att få ett bättre grepp om hur djupt asfaltslagret var. Det andra misstaget var en följd av det första: Man angav för stor tjocklek i anbudshandlingarna.

Det ledde till att när Sune Axelsson och Böge Holmberg med anbudshandlingarna i handen började räkna på hur tjock asfalten angavs vara, och hur många ton schaktmassor det resulterade i så blev volymerna alldeles för stora. Det menar projektledaren Håkan Lindén, som avstått från att ge sig in i debatten tidigare eftersom han tycker det är meningslöst att bemöta frågor som baseras på felaktiga uppgifter och gissningar.

Uträkningarna, som alltså visar fel enligt projektledaren, har använts för olika ändamål - allt från att visa hur mycket tjärasfalt som dumpats i skogen till att visa att mängderna asfalt som staden vägt in hos mellanlagringsplatsen inte stämmer - och att antingen staden eller landskapsregeringen (som är avtalskund hos Widmans som äger mellanlagringsstationen) mörkar.

Åland idag har bett Sune Axelsson förklara sina siffror, och Håkan Lindén att reda ut hur asfaltsmassorna hanterades under etapp 1 av Ålandsvägens ombyggnad.