Publicerad: måndag, 7 augusti, 2017 - 16:09Uppdaterad: måndag, 7 augusti, 2017 - 17:07
  • Samlingshuset i Jomala är en del i planen för att klara av den växande befolkningen i kommunen.

Utmaningar i befolkningstillväxten för Jomala

Den ständiga befolkningstillväxten är en utmaning för Jomala kommun.

Landsbygden har ökat med 155 personer hittills i år och Jomala står för hälften av den tillväxten. Jomala har haft en stadig tillväxt under många år och det är en utmaning att förse till exempel alla barn med skol- eller dagisplats. Samlingshuset ska öppna avdelningar för dagisbarn och samtidigt flyttar biblioteket från Vikingaåsens skola så att det blir mer plats för eleverna där.