Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 19 april, 2023 - 17:16Uppdaterad: onsdag, 19 april, 2023 - 17:17
  • Arkivfoto på Jörgen Pettersson i lagtinget.

Två reservationer när lagtinget diskuterade gödsellagen

Två reservationer lämnades in mot finans- och näringssutsottets betänkande kringden nya gödsellagen, som diskuterades under dagens plenum i lagtinget.

Socialdemokraten Nina Fellman, som är medlem utskottet, vill bland annat göra ett tillägg till betänkandet där det ska framgå att utskottet anser att även då det kan vara motiverat ur produktionssynvinkel att tillåta högre fosforgivor, så kallade startgivor på våren, bör landskapsregeringen begränsa omfattningen av gödselgivorna inom vattenskyddsområden och andra känsliga vattendrag. Liberalen John Holmberg, som är utskottets vice ordförande, föreslår att det av betänkandetexten bland annat ska framgår att besöksnäringen riskerar att äventyras långsiktigt genom att tillgången till havet som vistelsemiljö för den egna befolkningen och tillresande begränsas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »