Publicerad: onsdag, 5 juni, 2019 - 17:09
  • Infrastrukturminister Mika Nordberg framför en skiss över den planerade bron mellan Gripö och Degerö i Föglö kommun.

Tunnelalternativ intresserade inte regeringen

Det privata förslaget om en tunnel mellan Föglö och fasta Åland har snart kommit så långt det kan utan att det börjar krävas inblandning av andra aktörer, exempelvis landskapsregeringen – för att anta ett förslag, undersöka det vidare eller helt förkasta ett samarbete.

Nu sker en miljökonsekvensbedömning, och i går kväll höll initiativtagaren, bolaget FS Links, ett samrådsmöte. Eller två egentligen; ett i Svinö stugby och ett i Föglös kommunhus i Degerby.

Men ingen från landskapsregeringen dök upp för att orientera sig om alternativet till kortruttsplanerna, något infrastrukturminister Mika Nordberg inte tycker är särskilt märkligt.