• Nils Torvalds, EU-parlamentariker på Svenska Folkpartiets mandat
Nils Torvalds om nödläget
Publicerad: torsdag, 28 november, 2019 - 17:34

Torvalds med på krisförklaring

I dag utlystes ett klimatnödläge i Europaparlamentet. Det handlar om en bred resolution, även om olika partigrupper lämnat in egna förslag med lite olika ordval så är grundtanken densamma. EU måste nu se till att nå klimatmålen så snabbt det är praktiskt möjlig, där allmänheten och alla delar av samhället och ekonomin måste göras delaktiga, som det sägs i resolutionen.

Hur det ska ske hänger intimt ihop med vad som beslutas på klimattoppmötet i Madrid mellan den 2 och 13 december.

EU-parlamentariker Nils Torvalds är en av förespråkarna för resolutionen.