Publicerad: tisdag, 8 oktober, 2019 - 17:18Uppdaterad: tisdag, 8 oktober, 2019 - 17:18
  • Gun Carlsson och Pehr Löv, foto: Ann-Christin Karlsson

Syn- och hörseldagen uppmärksammades

Syn- och hörseldagen är något som svenska pensionärsförbundet i Finland ordnar idag i Mariehamn. Reporter Ann-Christin Karlsson träffade Gun Carlsson från norra Ålands pensionärsförening och Per Löhv, ordförande för intressebevakningskommitén inom svenska pensionärsförbundet i Finland i självstyrelsegården för att höra mer om vad dagen gett.