Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 10 november, 2020 - 17:23Uppdaterad: tisdag, 10 november, 2020 - 17:26
  • "Ockupera Åland" ges ut på SMB förlag

Sveriges krigsmakt spanade på Åland

Att Åland är och har varit demilitariserat har inte hindrat både finska och svenska officerare från att rekognoscera i detalj på Åland. Det visar en ny bok.

Sten Ekman och Tommy Jeppsson har släppt boken "Ockupera Åland", som radar upp flera exempel på svensk krigsplanläggning på plats på Åland. I en intervju med Ålands radio beskriver Sten Ekman hur upp till 10 000 svenska soldater skulle landstiga på Åland i händelse av krig med dåvarande Sovjetunionen, hur Ålandsägda passagerarfartyg skulle användas för svenska trupptransporter och hur svenska officerare varit på Åland för att i detalj planera insatserna. Ett exempel som nämns är hur svenska officerare på 1980-talet promenerade upp på Orrdalsklint för att se var man kan montera upp luftvärnsbatterier.

En separat del av boken handlar om hur Åland ockuperas av Ryssland helt utan strid. Modern hybridkrigföring skulle inte ge Finlands krigsmakt en chans att hinna försvara Åland, spekulerar Ekman och Jeppsson i boken. Tommy Jeppsson är själv pensionerad överstelöjtnant i den svenska försvarsmakten, med viss erfarenhet av krigsplaneringen på och runt Åland.

Så vad innebär den åländska demilitariseringen för en potentiell angripare, och vilka risker står Åland inför i dagsläget? Lyssna på svaren i inslagen!

Fotnot: Boken "Ockupera Åland" ges ut av Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag AB, och finns att låna i Lagtingsbiblioteket och att köpa i bokhandeln.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »