Publicerad: torsdag, 28 februari, 2019 - 17:33
  • Kapellskärs hamn 2017

Svensk strejk kan drabba Åland

Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk, en stridsåtgärd som kan komma att drabba även Åland.

Hamnarbetarförbundet organiserar hälften av Sveriges hamnanställda, 1 300 personer. Övriga tillhör Transportarbetareförbundet, som i sin tur tillhör Landsorganisationen, LO. 

Den sjätte mars har man varslat om strejk, en strejk som egentligen inte handlar om lönekrav utan om inskränkningar i arbets- och föreningsrätten - och som därför kan bli knepigare att lösa än normalt.

I första hand riktar man in sig på de stora exporthamnarna i Göteborg och Stockholm, men vilka kringeffekter strejken ger och hur den kan drabba Åland är för tidigt att säga. Men vissa störningar kan det bli, säger Erik Helgesson, ledamot i förbundsstyrelsen för Hamnarbetarförbundet.