• David Karlsson är vd för Ålands elandelslag. Foto: Ulf Weman.
David Karlsson om ursprungsgarantier.
Publicerad: fredag, 13 oktober, 2017 - 16:08

Svårt att avgöra hur grön elen är

Efterfrågan på grön el är relativt låg bland de åländska hushållen. Dessutom är det svårt att veta vad man egentligen köper eftersom affären görs via så kallade ursprungsgarantier.

Efterfrågan på grön el bland de åländska elabonnenterna förhållandevis liten. Per Eriksson, vd för Mariehamns elnät uppskattar att efterfrågan på grön el motsvarar ungefär 18 procent av den el som de säljer. David Karlsson, vd för Ålands elandelslag säger att intresset bland kunderna att byta till grön el är relativt litet, just nu handlar det om några tiotal kunder.