Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 februari, 2020 - 17:35
  • Arkivbild: Susanne Vävare Foto: Nina Smeds

Susanne Vävare om kustzonplanering

Hur ska vi minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden? Finns möjligen svaren i Sund? Landskapsregeringens har ägnat tid åt de här frågorna via Central Baltic-projektet Coast4us. Som ett led i detta har man låtit göra en kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun

Kartläggningen gjordes i samverkan med kommuninvånarna under april till november ifjol, bland annat genom workshopar, enskilda möten, diskussioner och fältbesök. Nu har den första rapporten med konkreta förslag kommit och vi har bjudit in vattenbiolog Susanne Vävare till studion för att höra mer om vilka förslag som är värda att gå vidare med och hur detta ska göras.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »