Publicerad: tisdag, 22 november, 2016 - 16:33

Stora utmaningar när VA-plan görs upp

Åtgärdsbehoven är större än väntat när det gäller en ny vatten-och avloppsplan för Åland. Som bäst pågår arbetet med att göra upp en sådan plan och man kan bland annat konstatera att vattenbehovet ökar, att en reservvattentäkt saknas men behövs och att råvattnet riskerar att försämras. Även avloppsbehovet ökar, avloppssituationen utanför det kommunala verksamhetsområdet är okänd och heltäckande kommunöversikter saknas. Det saknas med andra ord inte utmaningar då en helt ny VA-plan ska göras. David Ståhlman på Ålands Vatten är VA-utredare och han berättar om planen.