Publicerad: onsdag, 8 november, 2017 - 16:19Uppdaterad: torsdag, 9 november, 2017 - 12:56
  • Majoriteten av turisterna som kommer hit för Skördefesten är svenskar säger Carl Björkman. Här syns han med Liz Matsson, verksamhetsledare för Skördefesten. Foto: Martina Eriksson

Stora ekonomiska effekter kring Skördefesten

De ekonomiska effekterna kring skördefesten är 1,25 miljoner euro visar en färsk undersökning

Carl Björkman studerar till företagsekonom på yrkeshögskolan Novia i Åbo. Under våren och sommaren 2017 har han gjort sin praktik för Skördefestens vänner och för skördefestens verksamhetsledare Liz Mattsson. Som slutarbete i studierna har Carl Björkman gjort undersökningen Skördefesten på Åland, Ekonomiska kringeffekter. Han har kommit fram till att de ekonomiska kringeffekterna är 1,25 miljoner euro, samt att Skördefesten skapar 10 jobb och lockar hit 4,417 turister.