Publicerad: måndag, 2 mars, 2015 - 09:00, uppdaterad: måndag, 19 september, 2016 - 10:26

Stor oro på Kumlinge

För några veckor sedan rapporterade vi om en skrivelse från Kumlinge kommun som skickades till landskapsregeringen, den handlade om oron över att många kan förlora sina jobb i och med att landskapet privatiserar skärgårdstrafiken.

Björn ”Nalle” Krogell, föreståndare på Kumlinge andelshandel, berättar hur diskussionerna bland lokalbefolkningen går.

-Oron är väldigt stor. Det går olika rykten om hur många som är direkt drabbade. Blir folk arbetslösa tappar vi mycket köpkraft och det drabbar skolan, butiken och restaurangen.

Reporter: Owe Sjöblom