• Arlene Pipping, ansvarig handledare på Boost
"Johannes" och "Kalle" berättar om sina erfarenheter av ett hemmasittarliv
Arlene Pipping är ansvarig handledare
Publicerad: onsdag, 19 september, 2018 - 17:32

"Starten" kan vara början på ett nytt liv

Allt fler unga vuxna, åtminstone ur ett EU-perspektiv, blir hemmasittare. I stället för att studera vidare eller i stället för att ge sig ut på arbetsmarknaden stannar de hemma. På Åland har man tagit itu med situationen.

Den som försökte sig på ett liv som hemmasittare före internetepoken levde antagligen ett preventivt tråkigt liv. Med internet finns all tänkbar underhållning på armlängds avstånd; spel, videoklipp, filmer och även sociala aktiviteter. Det får en del unga vuxna att stanna kvar hemma, ibland uppassade av välvilliga föräldrar.

Därför har "Starten" dragit igång, en verksamhet under Boost som också inrymmer Katapult. Om Katapult är första steget ut i arbetslivet för många unga är Starten ett första steg ut i livet.

Åland idag har pratat med två ungdomar som dagligen besöker Boost. Bägge medverkar med fingerade namn, vi kan kalla dem Johannes och Kalle, och Kalle medverkar dessutom med en annan röst. Hans citat har lästs in av Ålands radios medarbetare Axel Eriksson.