Publicerad: onsdag, 26 februari, 2014 - 09:53Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:33

Staden ser över förvaltningsstadgan

Senast i höst kommer Mariehamns stad att återigen se över sin förvaltningsstadga. Det är den stadgan som är grunden för hur stadens styrs och hur förvaltningen fungerar. Enligt stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson kommer troligtvis antalet nämnder och dess struktur att diskuteras. Han tror också att frågan om de förtroendevaldas arvoden kommer att finnas på agendan. Vi hör Petri Carlsson. Reporter är Alfons Röblom.