Publicerad: måndag, 10 juli, 2017 - 17:03

Sociala medier på jobbet

- Använd stund förnuft när du använder sociala medier på jobbet. Det rådet ger sociala medier-experten Mats Adamczak till sommarjobbande ungdomar och andra arbetstagare.

Många arbetsgivare har ett omfattande policydokument kring användningen av internet, där det främst framgår vad de anställda inte får göra under arbetstid. Mats Adamczak tycker att det räcker med några rader där det tydligt framgår hur företaget vill att de anställda skall använda sociala medier under arbetstid.