Publicerad: måndag, 25 februari, 2019 - 17:33Uppdaterad: måndag, 25 februari, 2019 - 17:35
  • Mats Löfström, foto: Rasmus Olin

Social- och hälsovårdsreformen - vad händer nu?

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har tillsammans med de andra ledmöterna i riksdagens grundlagsutskott behandlat den omdiskuterade Social- och hälsovårdsreformen. Behandlingen blev klar i fredags och nu ska nästa utskott se på ärendet. Utgången av behandlingen påverkar Åland framförallt ekonomiskt, något som också diskuterats mycket den senaste tiden då man behandlat självstyrelsens nya ekonomiska system. Men hur påverkas Åland av reformen bortsett från de ekonomiska frågorna?