Publicerad: fredag, 27 mars, 2020 - 18:25Uppdaterad: fredag, 27 mars, 2020 - 18:26
  • Verksamhetsledare Dag Lindholm FOTO: Tomas Tornefjell

Snart full beredskap hos sjöräddningen

Ålands sjöräddningssällskap har snart full beredskap och räknar med att kunna undsätta personer i sjönöd på åländskt vatten i normal takt, inom en timme.

Ålands sjöbevakningsstation gick igår ut med rekommendationerna om att undvika båtlivet tills vidare. Ålands sjöräddningssällskap har inte gått ut med någon egen rekommendation. Fem av de sex stationerna har full beredskap. Det berättar Dag Lindholm, verksamhetsledare för Ålands sjöräddningssällskap.