Mats Perämaa intervjuas av Bengt Hannus.
Publicerad: måndag, 19 december, 2016 - 17:21

Skattebehörighet utreds

Landskapsregeringen arbetar redan med frågan om att överta beskattningsbehörighet när det gäller personbeskattningen för att undanröja de konsekvenser som den statliga hälso- och sjukvårdsreformen kan få för självstyrelsen. Det säger finansminister Mats Perämaa, liberal, som kommentar till Ålands framtids Axel Jonssons förslag i en insändare i Ålandstidningen. Jonsson efterlyste ett snabbt klargörande i frågan och ett åländskt lagförslag till riksdagen. Vi hör finansminister Mats Perämaa, liberalerna

Landskapsregeringen ska nu tillsätta en resursperson med uppgift att bland annat utreda vilka konsekvenser en överföring av skatteberhörighet skulle ha till exempel när det gäller sjöfartsstödet.