Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 30 november, 2021 - 17:45Uppdaterad: tisdag, 30 november, 2021 - 17:47
  • Runo Härgestam framför Ålands samlade intensivårdsresurser: Tre draperiavdelade IVA-platser. De covidpatienter som behöver intensivvård ligger i ett annat rum och varje sådan patient är en överbeläggning utöver den normala kapaciteten. FOTO: Frippe Granlund/ÅRTV
  • "Vanliga" IVA-patienter och IVA-pantienter som är sjuka i covid kan inte vårdas i samma lokaler på grund av smittorisken. De som vårdar covidsjuka måste bära en ansiktsmask med övertryck och luftrening - en tung apparat som väsnas och är i vägen. FOTO: Frippe Granlund/ÅRTV

Sjukvårdsdirektören: De här åtgärderna behövs

Folk behöver använda munskydd, och det behövs åtgärder inom skolan för att undvika att för många elever träffas på samma ställe – oavsett vad politikerna tycker. Det menar ledningen för ÅHS, som pekar på högst konkreta skäl till behovet.

Den som lyssnade på presskonferensen i går kunde höra hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen tydligt säga emot landskapsregeringen när det gäller användningen av munskydd. Den medicinska bedömningen är att ansiktsskydden behövs, varje svårt covidfall som går att undvika på Åland måste undvikas, och det finns goda skäl till det.

Virus smittar inte bara via så kallad droppsmitta. Virus smittar också genom luften, eller har i alla fall potentialen att göra det. Droppsmitta är intensivvårdsavdelningen säker emot, där finns barriärer som hindrar virus att komma ut från avdelningen. Men det saknas skydd mot luftburen smitta, något som normalt finns på alla sjukhus men som man sparat in på här på Åland. Nu arbetar man med att bygga till en sådan barriär, men under tiden behöver samhället kraftsamla för att stoppa coronaviruset. 

Sjukvården är mycket noga med att påpeka att allt man kan göra för att stoppa smittan nu behöver göras. Att bära munskydd är inget större besvär för de allra flesta, och det är viktigt att så många som möjligt faktiskt bär dem, menar man.

Åland i dag träffade tre personer ur sjukvårdens högsta ledning på Åland; Jeanette Pajunen, chefläkaren Janek Franzén och Runo Härgestam, chef för den kombinerade anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »