Publicerad: måndag, 3 december, 2018 - 17:59
  • Sten-Rune Lundin, foto: Tomas Tornefjell

Samarbeta för att utveckla turismen

Åland som turistregion har mycket att vinna på ett utökat samarbetet inom Åland och med andra regioner. Det säger Sten-Rune Lundin som är chef för enheten Agenda 2030 vid Länsstyrelsen i Dalarna. Förra veckan var han i Mariehamn för att hålla ett föredrag på temat Gränssamarbete som gynnar småföretag. Föredraget, som arrangerades av Ålands bildningsförbund, handlade om erferneheterna från ett gränsregionalt samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge.