Publicerad: tisdag, 27 augusti, 2019 - 17:33
  • Katarina Gäddnäs, församlingspastor i Mariehamns församling

"Så står det i bibeln" - om samkönade par

Finländska DO har kommit överens med Ämbetsverket på Åland om att utbilda sin personal efter att ett samkönat par vägrats vigsel. Men alla vill inte ha en borgerlig vigsel, och det finns en lång rad trossamfund som har vigselrätt, bland andra bahaikyrkan, Muslimska samfundet i Finland och den evangelisk-lutherska kyrkan.

I dagens program uppmärksammar vi hur Diskrimineringsombudsmannen i riket har förhandlat fram en förlikning efter att en vikarierande vigselförättare vid statens ämbetsverk på Åland vägrade viga ett samkönat par. Den samkönade vigseln stred mot den vikarierande vigselförättarens trosuppfattning. Detta utgör dock inte en godtagbar grund för särbehandling skriver diskrimineringsombudsmannen.

I Åland idag skickade vi vår flygande reporter Anki Karlsson för att träffa den evangelisk-lutherska församlingspastorn Katarina Gäddnäs. Vad gäller för just det trossamfundet när det kommer till samkönade par?