Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 17:55

Så ska våldtäktslagstiftningen ändras

I dag kom jusititeministeriet med sitt betänkande kring en uppdaterad strafflag med fokus på lagstiftningen kring våldtäkt.

Finland har en tradition av att göra ändringar i sexualbrottslagstiftningen först när de övriga nordiska länderna redan visat var skåpet ska stå. Ett exempel är definitionen av våldtäkt inom äktenskapet, som kriminaliserades sist i Norden, först 1994. När det nu gäller våldtäktsdefinitionen är man sist i Norden med att diskutera en ny lagstiftning med större respekt för offret - som nästan alltid är en kvinna.

Det som nu ännu bara är ett betänkande från Justitieministeriet har krävt sju lagmotioner från alla riksdagspartier utom Sannfinländarna, och ett medborgarinitiativ med krav på skärpning.

Och det är bara ett betänkande. Det återstår att formulera ett skarpt lagförslag, debatter i riksdagen, regeringspropositioner, grundlagsgranskning och flera andra steg innan lagen kan bli verklighet.

Det det handlar om är i korthet att våldtäktsbegreppet utökas. I dag krävs det inslag av våld eller hot om våld. Förslaget handlar om att det ska räcka med att säga nej. Att ha sex med en person som inte vill räcker för att det ska handla om våldtäkt. Förslaget innehåller också andra skrivningar, som att sex med ett barn under 12 alltid ska vara våldtäkt, och ge minst två års ovillkorligt fängelse.

Lena Nordman, jurist med en bakgrund som rättegångsjurist och sakkunnig i frågor om sexualbrott, och diskrimineringsombudsmannen Johanna Fogelström-Duns medverkade i inslaget.