Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 22 juni, 2022 - 18:20Uppdaterad: onsdag, 22 juni, 2022 - 18:21

Så ser stadens grönplan ut

Grönplanen har skickats på remiss till stadens alla nämnder och i september är det meningen att allmänheten ska får möjlighet att komma med synpunkter i samband med ett infomöte.

Beslutet att ta fram en grönplan för Mariehamn togs av stadsfullmäktige i april 2019. Planen ska användas som underlag i kommande stadsplaneringsprojekt men också bidra med konkreta åtgräder för hur man inom staden ska kunna utveckla grönstrukturen.

Åland idags reporter Ann-Christine Karlsson tog sig till Nabbens våtmark där hon träffar arkitekt Johanna Hagström som har arbetat med grönplanen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »