• Foto: Wikimedia/Joseph Nixon
Anna Rotkirch om födslotalen i Finland
Publicerad: måndag, 17 september, 2018 - 17:15, uppdaterad: måndag, 17 september, 2018 - 17:18

Så påverkar låga födslotal samhället

Det föds allt färre barn i Finland. Finlandssvenskarna gör bättre ifrån sig än de finsktalande, men även där sjunker talen. Det gör situationen allvarlig de som är i medelåldern idag, eftersom det finns ett mindre befolkningsunderlag som kan ta hand om dem på ålderns höst.

En låg befolkningsökning, eller en negativ befolkningsökning, är ett problem som slår hårdare mot Finland än de övriga nordiska länderna eftersom de har en större invandring.

Ska Finland behålla sin befolkningsstorlek på sikt måste det födas minst 1,8 barn per kvinna. Idag är man nere under 1,5.

Så blir det fler barn om vi satsar på bättre fredagsmys, eller vill vi ha in fler politiker i sovrummet? Anna Rothkirch, forskare på Befolkningsförbundet, vill gärna se att politiker och näringsliv är tydliga med att graviditet och föräldraledighet är positivt för samhället - inte negativt.

Den grupp som får flest barn i Finland är finsktalande kvinnor på Åland, visar hennes studie.