Publicerad: fredag, 22 november, 2019 - 17:59Uppdaterad: måndag, 25 november, 2019 - 12:35
  • Arkivfoto, 5G testades på Åland med sändarbil i somras

Så farligt är 5G

Det finns inga studier som visar att 5G-strålning är farlig. Det säger Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem vid Lunds tekniska universitet. Siffrorna talar sitt tydliga språk: Mikrovågsstrålningen du får i dig utomhus är normalt en miljon gånger starkare än exempelvis en router för 5G, så låga effekter handlar det om.

5G-strålningen ligger nära mikrovågor i det elektromagnetiska spektrat, men effekten är låg, runt 250 till 1 000 milliwatt. Solens egen elektromagnetiska strålning ligger på drygt 1 kW per kvadratmeter, det visar mätningar som görs regelbundet sedan mitten av 1940-talet. Strålningen varierar nämligen på grund av solens aktivitet. Du får i dig, grovt räknat, en miljon gånger mer mikrovågsstrålning av att vara ute i friska luften än om du sitter i ett rum omgiven av 5G-strålning. Det handlar om milliwatt, tusendelar av en Watt i förhållande till tusentals Watt.

- Det finns inga studier som tydligt visar att det är farligt, säger Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem vid Lunds Tekniska Universitet.

Trots det finns det gott om självutnämnda forskare, ofta knutna till Strålskyddsstiftelsen. I Ålandstidningen ges till exempel professor Rainer Nyberg stort utrymme att förklara riskerna med 5G. Men han är inte professor i något ämne som ens berör frågan. Han är professor i pedagogik.

Forskarna kan förstås inte säga att 5G är ofarligt. Det är nämligen svårt att bevisa negativa påståenden. Det gäller däremot inte 4G, där man gjort långtidsstudier. Och 5G kommer till stor del att bygga på samma frekvenser som 4G.

- Sammanställningarna säger att nej, det finns faktiskt inga allvarliga hälsoeffekter, säger Tufvesson.

Källor och noter:

Solens (och även månens indirekta) mikrovågsstrålning uppmättes första gången 1946 av forskarna Beringer och Dicke. I dag betecknas strålningen (i snitt 1 300 Watt per kvadratmeter i termosfären) som en astronomisk realtitet i forskarvärlden.

* Effekten på 5G-sändarna: Lunds tekniska högskola och Wikipedia. Notera även att 5G till största delen kommer att användas inom lägre 4G/LTE-frekvenser.

* Strålskyddsstiftelsen vann pris för "Årets förvillare" 2013. Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige har vid flera tillfällen tvingats gå ut i media för att korrigera felaktigheter från Strålskyddsstiftelsen.