Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 april, 2021 - 17:32Uppdaterad: torsdag, 22 april, 2021 - 17:35

Så blir den åländska alkohollagen

På måndag väntas lagtinget klubba den nya alkohollagen, som å ena sidan liberaliserar alkoholserveringen och även underlättar för näringslivet med tydligare regler och mindre byråkrati, men som å andra sidan riskerar att leda till en ökad alkoholkonsumtion.

De största förändringarna som den nya lagen medför är att A- B- och C-rättigheter när det gäller alkoholserveringen försvinner, till förmån för det som motsvarar nuvarande A-rättigheter. Alla tillståndshavare ges rätt till servering av alkoholdrycker på högst 80 volymprocent alkohol, i enlighet med rikets nya alkohollag.

Samtidigt försvinner nuvarande krav på att erbjuda mat och underhållning beroende av slag av tillståndsrättighet och inriktning. Även ett enklare system införs i cateringverksamheter. Dessutom möjliggörs servering på allmänna läktare bara de är avgränsade för personer som fyllt 18 år.
Strävan med lagen har varit att styra konsumtionen mot en generellt sett lägre totalkonsumtion av alkohol och mindre tillgänglighet. Men Nina Fellman, socialdemokraterna, anser inte att lagen lyckas med den ambitionen.

Vi har tidigare berättat att Centern splittras i frågan om förenklad lagstiftning för servering av alkoholdrycker. Jörgen Pettersson har i debatten uttryck att han inte vill inte se en avreglering eller liberalisering av serveringsreglerna och även uttryckt sin förvåning över att en barnkonsekvensanalys inte har gjorts. På måndag väntas lagen klubbas igenom efter omröstning. Mikael Lindholm, centern, är vice ordförande i social- och miljöutskottet som behandlat lagförslaget. Han menar att alla måste få rösta efter egen övertygelse och att det inte kommer finnas någon partipiska bland centerledamöterna.

I torsdagens Åland idag kunde vi dessutom höra liberalernas Pernilla Söderlund, och i Åland idag-studion fick vi besök av socialminister Annette Holmberg-Jansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »