Publicerad: torsdag, 13 oktober, 2016 - 17:25Uppdaterad: torsdag, 13 oktober, 2016 - 17:26
  • Marcus Thörnroos, landskapets specialrådgivare i Bryssel. Foto: Tomas Tornefjell.

Riskerar förlora varroafri status

EU-kommissionen lade nyligen fram ett förslag till ny lag om djurhälsa och det nya förslaget innehåller en lista på olika djursjukdomar som ska utvärderas för att man i framtiden ska kunna vidta bästa möjliga åtgärder för att förhindra att de sprids inom EU. Och det här förslaget kan drabba de åländska biodlarna. Detta eftersom varroa inte finns med på den listan över sjukdomar som ska utvärderas och det innebär i förlängningen att Åland förlorar sin status som varroafri zon och inte kan ställa krav på import av bin i framtiden. Det här bekymrar naturligtvis Yngve Påvall i Ålands biodlarförening.